ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1.                  AJÁNLAT                           

1.1    Az eladó a vevő kérésére részletes technikai      

Ismertetőanyagot, árjegyzéket és mintadarabot küld.                              

1.2    az eladó az árajánlatához az ajánlat keltétől    

számított 8 napig kötve van.

 

2.                  MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS, SZERZŐDÉS

6.       CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS

6.1    A nyílászáró elkészültéről az eladó értesíti a Vevőt.

6.2    Eladó házhozszállítást vállal, egyedi megállapodás alapján, melyet jelen esetben a szerződéshez tartozó „Szerelési megállapodás” tartalmaz.

7.      BEÉPÍTÉS

7.1    Az eladó vállalja a nyílászáró beépítését. Ennek költsége függ a beépítés helyétől, módjától, a nyílászárók mennyiségétől, típusától. Minden esetben egyedi kalkuláció és külön szerződés szükséges.

2.1    A visszaigazolás pontosan tartalmazza a nyílászárók típusát, színét, méretét, tartalmazza a nyílászárók típusát, színét, méretét, különleges igényeket, a technikai megvalósíthatóságot, a vállalt szállítási határidőt és a fizetési feltételeit. A felmérés utáni árajánlat aláírása jelenti a vevő oldali visszaigazolást. Így tehát a szállítási szerződés a vevő és az eladó között a visszaigazolás aláírásával és egy példányának az eladó részére történő visszajuttatásával jön létre. A nyílászárók kivitelezése szerződés szerint történik, ezért a vevő az esetleges véleményeltérést még a visszaigazolás aláírása előtt közölje az eladóval, hogy azt az eladó még a szerződés létrejötte előtt korrigálni tudja.

2.2    A szerződés utólagos módosítására csak írásban van lehetőség. Amennyiben a megrendelő által kezdeményezett módosításra a gyártás megkezdése után kerül sor, az addig felmerült költségeket a megrendelőnek meg kell térítenie.

3.                  ÁRAK

3.1    az árak telephelyi termelői árak a 27 % ÁFA-t nem tartalmazzák

4.                  FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1    Megrendeléskor a bruttó érték legalább 50 %-át előlegként kell befizetni postai utalványon, készpénzben, vagy átutalással. Az eladó a befizetésről utólag számlát állít ki.

8.      TULAJDONVISZONYOK

A vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó a leszállított termékre tulajdonjogát fenntartja.

9.      GARANCIA

9.1     Az eladó a nyílászárókra szakszerű beépítés esetén  2 év teljes körű garanciát, 10 év szavatosságot a profilra, 5 évet az üvegre. A termékre vonatkozik a 11/1985.(IV.22) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet a kötelező alkalmasságra.

9.2    Szakszerűtlen beépítés és karbantartás, idegen

       eredetű javítás, beavatkozás, változás esetén az

       Eladó mentesül  a szavatosság alól.

9.3    A szerződéshez tartozó szerelési megállapodás alapján az Eladó gondoskodik a szakszerű beépítésről.

 

10.  REKLAMÁCIÓ

10.1Az eladó az árut a vevő, vagy megbízottja részére történő átadását követően mennyiségi reklamációt nem fogad el.

10.2A minőségi kifogásokat a vevő minden esetben

írásban köteles közölni. A reklamáció kivizsgálására az eladó a vevő telephelyére szakembert küld a hiba bejelentését követő 14 napon belül.

4.2    a teljes értékről az eladó szállításkor állít ki számlát,

melynél beszámítja az előre befizetett előleg összegét.

4.3    A számla kiegyenlítése az áru átvételekor, annak átadásával történik.  

5.                  SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

5.1    A gyártást az eladó csak a visszaigazolás aláírt példányának megküldése és az előleg beérkezése után kezdi meg. Az eladó a visszaigazolásban feltünteti az általa teljesíthető szállítási határidőt.

11.  EGYÉB

A fentiekben nem említett kérdésekben a Ptk. rendeletei az irányadók.

12.  ILLETÉKESSÉG

Felek jelen szerződésből eredő bármely vita

elbírálása érdekében kikötik a Budapesti Bíróság  Illetékességét.

5.2    Szállítási késedelmet vagy lehetetlenülést okozó vismaior helyzetben az eladó akadályközléssel él, ez esetben a felek jogosultak új szállítási határidőben való megállapodást kezdeményezni. Amennyiben megállapodás nem jön létre, úgy az eladó jogosult a szerződéstől elállni.